Czy adwokat może się reklamować? Reklama kancelarii adwokackiej i usług prawnych od A do Z

Przed wprowadzeniem zmian, o których napiszemy dzisiaj, a które wprowadziła uchwała nr 93/2023 Naczelnej Rady Adwokackiej, kancelarie adwokackie i sami adwokaci napotykali znaczące ograniczenia w zakresie promowania swoich usług. Tradycyjne podejście do etyki zawodowej adwokatów opierało się na zasadzie powściągliwości w działaniach marketingowych, co wynikało z głęboko zakorzenionych norm i wartości zawodu.

Kodeks Etyki Adwokackiej: główne ograniczenia dotyczące reklamy adwokatów

 • Zakaz bezpośredniej reklamy adwokackiej – Przed zmianami adwokatom nie wolno było bezpośrednio reklamować swoich usług, co obejmowało zakaz używania reklam w mediach tradycyjnych i cyfrowych w celu promowania konkretnej oferty prawniczej. Taka działalność mogła być postrzegana jako niezgodna z godnością zawodu.
 • Ograniczenia dotyczące treści – Treści, które mogły być uznane za reklamę, podlegały rygorystycznym ograniczeniom, aby nie naruszały zasad etyki zawodowej. Nie mogły sugerować bezpośrednio korzyści z wyboru konkretnej kancelarii czy adwokata, podkreślać przewagi nad konkurencją, ani wprowadzać w błąd co do zakresu i skuteczności świadczonych usług.

 • Nacisk na etykę i godność zawodu – Wszelkie działania komunikacyjne musiały być zgodne z najwyższymi standardami etyki i godności zawodu. Oznaczało to, że wszelkie formy promocji, które mogły być postrzegane jako obniżające te standardy, były nieakceptowalne.

 • Zasada dyskrecji – Adwokaci byli zobowiązani do zachowania dyskrecji w swojej działalności zawodowej, co dodatkowo ograniczało możliwości promocji. Podkreślanie sukcesów czy publikowanie informacji o sprawach klientów bez ich wyraźnej zgody było traktowane jako naruszenie tej zasady.

Dlaczego te ograniczenia były stosowane?

Całkowity zakaz reklamy kancelarii prawnej, adwokatów, prawników miał na celu ochronę godności zawodu adwokackiego, zapewnienie wysokiego poziomu zaufania publicznego oraz uniknięcie komercjalizacji profesji, która mogłaby negatywnie wpływać na percepcję adwokatury. Adwokaci mieli być postrzegani jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego, a nie handlowcy swoich usług. Ograniczenia te miały również zapobiegać sytuacjom, w których potencjalni klienci mogliby być wprowadzani w błąd przez obietnice nie do spełnienia czy nierzetelne informacje.

Wprowadzenie nowych zasad otwiera adwokatom większe możliwości promowania swoich usług, jednak nadal wymaga od nich zachowania wysokiego poziomu profesjonalizmu i etyki zawodowej. Zmiany te stanowią odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe oraz potrzeby społeczeństwa, jednocześnie zachowując fundamenty etyczne zawodu adwokackiego.

Zniesienie zakazu reklamy kancelarii adwokackich

Na podstawie najnowszych zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, wprowadzonych uchwałą nr 93/2023 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 maja 2023 roku, otwierają się nowe możliwości dla kancelarii adwokackich w zakresie promowania swoich usług. Zmiany te są odpowiedzią na potrzebę dostosowania przepisów do współczesnych standardów komunikacji marketingowej, jednocześnie zachowując wysokie standardy etyczne zawodu adwokata.

Kluczowe zmiany umożliwiają adwokatom korzystanie z informacji handlowej, pod warunkiem że jest ona zgodna z zasadami etyki zawodowej. Oznacza to, że adwokaci mogą teraz aktywniej promować swoje usługi, o ile ich działania marketingowe nie naruszają godności zawodu, nie ujawniają tajemnicy adwokackiej, nie są nierzetelne, natarczywe lub nieuczciwe.

Najważniejsze aspekty zmian to:

 • Zezwolenie na użycie informacji handlowej – Adwokaci mogą posługiwać się komunikatami promującymi usługi lub wizerunek, zachowując przy tym zasady godności zawodu oraz etyki.
 • Ograniczenia dotyczące informacji handlowej – Zabronione jest stosowanie komunikatów mogących naruszać godność zawodu, tajemnicę adwokacką, lojalność i koleżeństwo, niezależność adwokata, jak również informacji wprowadzających w błąd, wyzyskujących błędy lub nadużywających zaufania.
 • Wyraźne oznaczenie informacji handlowej – Każda forma promocji musi być jednoznacznie oznaczona jako materiał pochodzący od adwokata, umożliwiając jego identyfikację.
 • Odpowiedzialność adwokata za treści publikowane przez osoby trzecie – Adwokaci ponoszą odpowiedzialność za informacje handlowe wydawane w ich imieniu, a w przypadku niezgodności z zasadami etyki są zobowiązani do ich korekty.
 • Prezentacja stawek wynagrodzeń – Możliwe jest informowanie o stawkach wynagrodzenia oraz metodach ich obliczania, przy czym należy to robić w sposób jednoznaczny i transparentny.

Te zmiany otwierają przed kancelariami adwokackimi nowe perspektywy na efektywne promowanie swoich usług przy użyciu nowoczesnych narzędzi marketingowych, jednocześnie wymagając od nich zachowania najwyższych standardów etycznych. Warto zauważyć, że każda forma promocji musi być przemyślana i dostosowana do rygorystycznych wymogów zawartych w zmienionym Kodeksie Etyki Adwokackiej, co podkreśla znaczenie profesjonalizmu i odpowiedzialności w działaniach marketingowych kancelarii adwokackich.

Dla kancelarii adwokackich to szansa na wyróżnienie się na rynku, budowanie silnej marki oraz zwiększenie widoczności swoich usług, zawsze z poszanowaniem etyki zawodowej. Działania marketingowe, takie jak publikowanie treści edukacyjnych, informowanie o swoich sukcesach (z zachowaniem poufności i dyskrecji), a także transparentne przedstawianie warunków współpracy, mogą przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów i ugruntowania pozycji kancelarii na rynku prawniczym.

Jak skutecznie reklamować kancelarię, usługi prawników i radców prawnych w Internecie?

Dla kancelarii adwokackich, które chcą skutecznie promować swoje usługi w internecie, kluczowe jest zastosowanie strategii marketingowych dostosowanych do specyfiki branży prawnej oraz zachowujących wysokie standardy etyki zawodowej. Reklama internetowa dla kancelarii adwokackich powinna być przemyślana, kierując się zarówno skutecznością w dotarciu do potencjalnych klientów, jak i zgodnością z regulacjami etycznymi. Oto kilka, naszym zdaniem, najskuteczniejszych form reklamy internetowej dla kancelarii adwokackich:

Content marketing (marketing treści)

Publikowanie wartościowych, edukacyjnych artykułów na blogu kancelarii, poradników czy e-booków. Jest to jedna z najlepszych metod na budowanie zaufania i pozycjonowanie się jako ekspert w danej dziedzinie prawa. Dobrze przygotowany content marketing przyciąga organiczny ruch na stronę i zwiększa świadomość marki.

Pozycjonowanie i lokalne SEO

Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych jest kluczowa dla widoczności kancelarii w internecie. Lokalne SEO i pozycjonowanie strony pomaga natomiast w promowaniu usług w konkretnym regionie, co jest szczególnie ważne dla kancelarii, które chcą docierać do klientów w swojej okolicy.

Google Ads i reklama PPC (Pay-Per-Click)

Kampanie płatne w Google Ads pozwalają na szybkie dotarcie do osób poszukujących specyficznych usług prawnych. Dzięki precyzyjnemu targetowaniu, kancelaria może wyświetlać swoje reklamy osobom zainteresowanym konkretną dziedziną prawa lub problemem prawnym w interesującym kancelarie obszarze geograficznym.

Marketing w mediach społecznościowych

Profil na platformach takich jak LinkedIn, Facebook czy Instagram może być skutecznym narzędziem budowania wizerunku kancelarii, nawiązywania relacji z klientami i dzielenia się wartościowymi treściami. Platformy te umożliwiają również prowadzenie celowanych kampanii reklamowych.

E-mail marketing

Komunikacja poprzez e-mail pozwala na utrzymywanie kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami, informowanie o nowościach, ważnych zmianach w prawie czy oferowanych usługach. Jest to forma bezpośredniej, ale nieinwazyjnej komunikacji.

Webinary i szkolenia online

Organizowanie bezpłatnych szkoleń, webinarów czy konsultacji online na tematy prawne. Tego typu działania nie tylko budują zaufanie, ale również pozwalają na bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami.

Optymalizacja strony internetowej

Strona kancelarii powinna być przyjazna użytkownikowi, łatwa w nawigacji, responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych) i zawierać jasne wezwania do działania (CTA). Informacje o usługach, biografie prawników, opinie klientów oraz łatwy sposób kontaktu są kluczowe dla konwersji.

Wdrażając te strategie, ważne jest, aby każda forma komunikacji była zgodna z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej i regulacjami prawnymi dotyczącymi reklamy usług prawnych. Personalizacja komunikatów, dostosowanie do potrzeb i oczekiwań klientów, a także ciągłe monitorowanie efektywności podejmowanych działań pozwolą na skuteczne promowanie kancelarii adwokackiej w internecie.

Strona WWW – fundament reklamy usług prawniczych

Dla kancelarii adwokackich skuteczna obecność w internecie zaczyna się od dobrze zaprojektowanej strony internetowej. Jest to fundament ich działalności online, odzwierciedlający profesjonalizm, dostępność oraz specjalizacje prawnicze, które oferują. Oto najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu nowej strony www kancelarii adwokackiej:

 • Profesjonalny wygląd i intuicyjna nawigacja – Strona powinna być estetyczna, odzwierciedlać profesjonalizm kancelarii oraz być łatwa w nawigacji. Intuicyjny układ ułatwi użytkownikom szybkie znalezienie potrzebnych informacji.
 • Optymalizacja pod kątem SEO – Strona musi być zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO), aby zwiększyć jej widoczność w wynikach wyszukiwania. Obejmuje to użycie odpowiednich słów kluczowych, szybkość ładowania strony, responsywność oraz optymalizację treści.

 • Jasne przedstawienie oferty – Strona powinna jasno przedstawiać zakres usług prawnych, specjalizacje kancelarii oraz informacje o adwokatach. Ważne, aby potencjalni klienci szybko zrozumieli, jak kancelaria może im pomóc.

 • Informacje kontaktowe i CTA – Widoczne i łatwo dostępne informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, formularz kontaktowy) oraz wyraźne wezwania do działania (CTA), zachęcające do kontaktu lub umówienia się na konsultację.

 • Zaufanie i wiarygodność – Elementy budujące zaufanie, takie jak opinie klientów, certyfikaty, nagrody, czy afiliacje zawodowe, powinny być widoczne na stronie, aby podkreślić renomę i doświadczenie kancelarii.

 • Zasoby edukacyjne – Dodanie bloga lub sekcji z artykułami, poradami prawnymi może nie tylko zwiększyć wartość strony dla użytkowników, ale także wspierać działania SEO poprzez regularne publikowanie wartościowych treści.

 • Dostosowanie do przepisów RODO – Strona musi być zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zawierać informacje o polityce prywatności i cookies, a także zapewniać bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Dobrze zaprojektowana strona www jest kluczowym elementem strategii marketingowej każdej kancelarii adwokackiej, stanowiąc podstawę dla dalszych działań promocyjnych w internecie i nie tylko. Zapewnia pierwsze, często decydujące wrażenie i może skutecznie wspierać budowanie relacji z klientami oraz zdobywanie nowych zleceń.

Strony www dla branży prawniczej

 

Sprawdź nasze inne Realizacje stron internetowych
 

Zastanawiasz się nad reklamą własnej kancelarii?

Zaufaj agencji interaktywnej ze Śląska inmedium.pl!

Zadzwoń

5/5 - (6 votes)
Na co dzień trzymam za ster na pokładzie agencji interaktywnej inmedium.pl Moja przygoda z marketingiem internetowym zaczęła się w 2010 roku od prowadzenia kampanii Google AdWords. Ukończyłem Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. W wolnych chwilach oddaję się dobrej muzyce i bujam się na hamaku.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Wypełnij brief Skontaktuj się z nami