Klauzula Informacyjna – komunikacja elektroniczna (formularze kontaktowe, e-mail)

Szanowni Państwo,

w związku z regulacjami zawartymi w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/44/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w wiadomości e-mail/formularzu rejestracyjnym/kontaktowym jest:Inmedium.pl Artur Burska
  ul. Wojska Polskiego 6/2, 41 – 600 Świętochłowice,
  NIP: 6431682639, REGON: 240288564
  zwany dalej: “Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
  1. w formie pisemnej na adres: ul. Wojska Polskiego 6/2; 41-600 Świętochłowice
  2. telefonicznie pod numerem: 887 886 881
  3. pocztą elektroniczną na adres: artur.burska@inmedium.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania przesyłanych danych jest zgoda przesyłającego, niezbędna celem
  przedstawienia Naszej Oferty i informacji jej dotyczących.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów wskazanych powyżej.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przedstawienie
  wymaganych informacji będzie niemożliwe.
 6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu odwołania złożonej Oferty czy
  wycofania wyrażonej zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę można
  wycofać w sposób identyczny jaki przewidziano dla wysłania zapytania ofertowego.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
  międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i
  usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Oceń

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Wypełnij brief Skontaktuj się z nami